Štab Odreda

Starješina Odreda
Muharem Čamdžić

Načelnik Odreda
Fersad Omerović

Ibrahim Čamdžić

Suad Hasić

Anel Hasić

Fehim Alihodžić

Husein Hasić

Sulejman Subašić