Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana iz svojih redova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Nadzorni odbor kontroliše materijalno-financiska poslovanja Odreda, pravilnost u radu i poštovanju Statuta, valjanost donešenih odluka i o tome izvještava Skupštinu.

Predsjednik nadzornog odbora
Hasan Čamdžić

Podpredsjednik nadzornog odbora
Mustafa Mujakić

Član nadzornog odbora
Osman Subašić