Aktivnosti u 2015.

Dani oslobađanja Oblića

Naš Odred je u suradnji sa Odredom izviđača “Vrba” – Doboj Istoki  i ove godine uzeo učešća u manifestaci pod nazivom “Dani oslobođenja Oblića” Lukavica Rijeka. U sklopu ovog pohoda, pored kraćeg kulturno – zabavnog programa, organizovano je i takmičenje u igrama za izviđače.

Odgovori